İade talep edilemeyecek ürünler;

Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

Marka Tescil İşlem Türleri

Tasarım Tescil İşlem Türleri

Patent Tescil İşlem Türleri

İade talebinin reddi

elapatent.com , yukarıda açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

Uyuşmazlık ve itiraz hakkı

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere elapatent.com iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde elapatent.com’un yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları elapatent.com ile o’nun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, elapatent.com üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.