Bir tarafta ELA PATENT aracı firma olarak anılacaktır ,diğer tarafta ön sayfada bilgileri bulunan Firma/Şahıs başvuran olarak anılacaktır. Konusu marka tescil işlemleri olan iş bu sözleşme şartlarında mutabık kalmışlar ve irade birliği ile imza altına almışlardır.

SÖZLEŞME KONUSU : İş bu sözleşmenin konusunu başvuran adına Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvurusu yapılacak olan marka/lar ‘a dair başvuru işlemleri ve dosyanın takibi hizmetleri oluşturmaktadır.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

1- İş bu sözleşme ile, marka tescili amacıyla ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca tescil başvuru dosyası aracı firma tarafından hazırlanacak ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru işlemleri yerine getirilecektir.

2- Başvuran, kendisine yapılan bildirimden itibaren 2 iş günü içerisinde başvuru harçları ve hizmet bedelini aracı firmaya ödemekle yükümlüdür.

3- Başvurunun, marka ile ilgili olarak (yurtdışı) rüçhan hakkı olduğunu beyanla, rüçhanlı başvuru yapmayı talep etmesi halinde, başvuru harçlarının yatırılması ile birlikte 2 iş günü içerisinde rüçhan bilgi ve belgelerini aracı firmaya teslim etmekle yükümlüdür.

4- Aracı firma, hizmet bedeli ve başvuru harçlarının kendisine ödenmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde marka tescil başvurusunu yapmakla yükümlüdür.

5- Aracı firma marka tescil başvurusunun benzer marka bulunması nedeniyle, marka tescil başvursuna tam red gelmesi halinde, marka farklılaştırılarak 2. başvuruyu ücretsiz olarak yapacağını kabul eder. Başvuru resmi marka bülteninde yayınlanması (kısmi yayın dahil) ücretsiz başvuru hakkını ortadan kaldırır başvuran bu hususu kabul etmektedir.

6- Logo benzerliğinden dolayı marka tescil başvurusunu reddedilmesi halinde aracı firmanın hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

7- Sözleşmede kararlaştırılan iş sadece danışmanlık ve müracaatla ilgili olup daha sonra ortaya çıkabilecek ihtar, itiraz ve davaları kapsamamaktadır. Bu tip işler ayrı bir bedele tabidir.

8- Marka tescil başvurusuna yapılacak olan itirazlar neticesinde başvurunun reddi ve yeniden inceleme değerlendirme kuruluna başvuruda bulunulması halinde, itiraz harçları ve YDK hizmet bedeli, marka başvuru harcından ayrı olarak ödenecektir. başvuran bu hususu kabul ve beyan etmektedir.

9- Markanın tesciline karar verildikten sonra ödenmesi gereken marka tescil belgesi düzenleme harcı marka sahibine aittir. Marka tescil harcının ödenmemesinden dolayı kaynaklanan tescil işleminin iptalinden dolayı aracı firma / vekil sorumlu tutulamaz.

10- Taraflardan birisine ait adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi halinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Taraflara ait resmi internet adresleri-e-mail adreslerine yapılacak olan bildirimler, taraflara ait teyitli e-mail’e yapılacak olan bildirimler geçerli kabul edilmektedir. Usulüne uygun bildirim yapılmadan doğabilecek zararlardan aracı firma sorumlu tutulamaz.

11- Marka tescil belgesi 10 Yıllık geçerliliğe sahiptir. Her 10 Yıl da bir yenilenerek sonsuza kadar kullanılabilir. Aracı firmanın sorumluluğu tescil belgesinin teslimi ile sona ermektedir. Başvuran bu hususun tarafına bildirildiğini kabul etmektedir.

12-Tescil işlemleri yürütülürken ortaya çıkabilecek harç artışlarından aracı firma sorumlu tutulamaz. Bu artışlar başvuran tarafından karşılanır. Bu artışların ödenmemesi durumunda ortaya çıkabilecek kayıplardan aracı firma sorumlu değildir.

13- Aracı firmanın bilgisi dışında herhangi bir kurum veya kişiye yapılan ödemelerden aracı firma sorumlu değildir.

14-İşbu sözleşmenin süresi belge teslim tarihi ile sınırlı olup uzatılması aracı firma ile başvurannun ortak kararına bağlıdır.

15-Marka başvurularında emtia listesi başvurannun onayına sunulmuş olup, yanlış bildirimden aracı firma sorumlu değildir.

16-Başvuran sözleşme şartlarını yerine getiremez ve yine sözleşmede belirtilen şartlara uymaz ise aracı firma verilen hizmetin sonraki aşamalarından sorumlu tutulamaz.Bu durumda aracı firma sözleşmeyi tek taraflı fesh hakkına sahiptir.

17- Aracı firma, iş bu sözleşme kapsamında başvurusunda bulunulan marka ve marka başvurusu esnasında başvuranya ait öğrenilen ticari sırları saklamakla yükümlüdür.

18- Başvuran firmanın, başvuru yapıldıktan sonra cayma hakkı bulunup ücret iadesi talep etmeyeceğini tahahhüt eder.

19-Bu sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümünde Bursa Hukuk ve İcra Mahkemeleri yetkilidir.