Faydalı Model Tescil Aşaması ve Süreci

Anasayfa » Faydalı Model Tescil Aşaması ve Süreci

faydali2

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan Faydalı Model başvuruları, şekli şartlara uygun olup olmadığı ve Faydalı Model verilebilirlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığına ilişkin Türk Patent Enstitüsü tarafından 1-2 ay gibi bir süre içinde incelenmektedir ve karar verilmektedir.

İnceleme sonucunda her hangi bir eksikliğin olmadığına karar verilmiş ise ve/veya tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibince giderilmesinden sonra ve yine başvuru sahibinin erken yayın talebinde bulunmuş olması halinde yaklaşık 3-4 ay sonra üçüncü şahısların dikkatine 3 aylık bir süreliğine itiraz için ilan edilmektedir. Erken yayın talep edilmemiş ise, başvuru tarihinden itibaren (varsa rüçhan tarihinden itibaren) 18 ay sonra zorunlu olarak ilan edilmektedir.

Erken yayın talebine bağlı olarak yapılan ilan sonucu; her kişi ve/veya kurum, faydalı modelin verilmesi için yapılan müracaata gerekçe göstererek itirazda bulunabilmektedir. İtiraz gelmediği takdirde, yaklaşık olarak 8-10 ay sonra Türk Patent Enstitüsü, başvurunun tesciline karar verildiğini ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi gerektiğine ilişkin resmi bir yazı gönderir. İlgili ücretin ödenmesinin hemen sonrasında, 10-12 ay sonra buluşun verildiğine ilişkin 1 aylık ilan yapılır ve Faydalı Model Belgesi düzenlenerek koruma altına alınmaktadır.

Alınan Faydalı Model, buluşu Türkiye sınırları içerisinde korunmaktadır.