Marka Tescil Yenileme

Marka Tescil Yenileme ;

Tescil ettirdiğimiz markamızın koruma süresi 10 yılla sınırlıdır. 10 sonra tekrar markamızın tescil yenileme işlemini yaptırmamız gerekmektedir. Bu işlem 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 41.inci maddesi, Yönetmeliğin 16.ncı ve 17.nci maddelerinde gösterilen şart ve süre zarfında yenilenmelidir. Koruma süresinin bitmesinden itibaren altı ay içinde tescil yenileme işlemi yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde markanın koruması sona erer ve marka hükümsüz olur. Fakat bir şekilde altı aylık süre içinde tescil yenileme işlemi yapılamadı ama tescil yenileme işlemi yaptırılmak isteniyor. O halde ise ek bir ücret ödenerek tescil işlemi yapılabilmektedir.

Müracaat ve İstenen Belgeler ;

  • Marka yenileme işlemi marka sahibinin veya vekilinin talebi üzerine yapılır.

Yenileme işleminin başlayabilmesi için ;

  • Marka Tescil Yenileme Talep Dilekçesi
  • Tescil Yenileme Ücretinin Bankaya Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
  • Tescil yenileme işlemi için Ela Patent vekaletnamesi

Patent Enstitüsü marka tescil yenileme işlemi esnasında, şüpheli gördüğü durumlarda marka yenileme işlemi yaptıracak olan kişiden her türlü delili isteyebilir. Bu talepler içerisinde istenilen belge ve delilerin noter onaylı olmasını da isteyebilir. Konu ile ilgili daha net bilgi için lütfen bizi arayınız.