Marka Tescil Kısmi Red Nedenleri

Marka Tescil Kısmi Red Nedenleri

Tescil ettirilmiş veya tescil ettirmek için müracaat edilmiş bir markanın sahibince itiraz edilmesi halinde, markanın tescil edilemeyeceği durumlar ;

1 – Tescil ettirmek için müracaat edilen marka, tescil edilmiş veya tescil için müracaat edilmiş bir marka ile aynı ise ve alnı kategoride bulunuyorsa,

2 – Tescil için müracaatı yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce müracaat edilmiş bir marka ile aynı veya benzerse, tescil edilmiş veya tescil müracaatı yapılmış marka ile aynı alanda mal veya hizmet üretiyorsa, tescil edilmiş veya müracaatı yapılmış marka ile karıştırılma ihtimali belirmişse veya tescil edilmiş veya müracaatı yapılmış marka ile ilişkilendirilme ihtimali varsa;

Markanın sahibi, vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi namına tescili için, markanın sahibinin izni olmadan ve geçerli bir sebep gösterilmeden yapılan müracaat, markanın sahibi tarafından yapılan itiraz üzerine reddedilir.

Aynı ve benzer markalar, halk tarafından “karıştırılma ihtimali” bulunan işaretlerini aynı veya benzeri mal ve hizmetler için tescilli – tescilsiz kullanılmaları, marka hakkına tecavüz konusu olur, rüçhan hakkı bulunan marka sahibi tescilin iptali ve hükümsüzlük davası açabilir.

İki ayrı işletmeye ait, fakat aynı kesime seslenen iki marka, ayrıntılara girilmeden, orta zekalı bir tüketici tarafından yapılan değerlendirmede, her iki marka arasında karışıklık olursa, ortada bir iltibas söz konusudur.

Tescilsiz bir markanın ya da ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itirazı üzerine, tescili talep edilen markanın tescili edilmesi mümkün olmayan durumlar;

1 – Markanın tescil edilmesi için yapılan müracaat tarihinden önce ya da markanın tescili için yapılan müracaatta, rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edildiyse,

2 – Belirtilen işaret, malikine daha sonraki bir markanın kullanılmasını yasaklama hakkı tanıyorsa,

Marka, tescil edilmiş veya tescil müracaatı daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı ürünler ve hizmetlerde kullanılabilir. Fakat tescil edilmiş ya da tescil müracaatı yapılmış markanın, piyasada eriştiği tanınma durumu nedeni ile haksız fayda sağlayabileceği, markanın itibarını zedeleyebileceği ya da tescil müracaatı yapılmış markanın ayırt edici özelliğine zarar verici sonuçlar oluşturabileceği durumlarda, tescil edilmiş veya tescil için müracaatı önceden yapılmış bir markanın malikini itirazı üzerine, farklı ürün ve hizmette kullanılacak olsa da, sonra gelen markanın müracaatı reddedilir.

Marka Tescil müracaatı yapılan markanın, başka kişiye ait isim, fotoğrafı, telif hakkı ya da herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa, hak sahibinin müracaatı üzerine tescil müracaatı reddedilir. Ortak ve garanti markalarının korumalarının ermesinden itibaren 3 yıl içinde ortak marka ya da garanti markası ile aynı ya da benzeri olan marka tescil müracaatı itiraz üzerine reddedilir. Bir markanın tescil yeniletmeme sebebiyle koruma süresinin dolmasından sonra 2 yıl içinde aynı veya benzer markanın, aynı ya da ürün ve hizmetleri için yapılan tescil müracaatı itiraz üstüne reddedilir.