Patent Teşvikleri (TUBİTAK)

Türk Patent Enstitüsü ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında 01.01.2014 tarihinde yapılan protokol neticesinde kurulan işbirliğiyle TÜBİTAK Türkiye’de yapılan patent başvurularına süreç içinde maddi destek ve patent teşvikleri sağlamaktadır.

Ancak bu sağlanan maddi destek sınırlı olmakta ve sadece belirlenen aşamalarda yapılmaktadır.

Sağlana maddi destek başvuru sahibine direkt olarak maddi destek yerine, Türk Patent Enstitüsü nezdinde süreç içinde başvuru sahibi adına Türk Patent Enstitüsü’ne aktarılmaktadır.