Marka Tescili Red Nedenleri

Marka Tescili Red Nedenleri, Tescil ettirmek için müracaat edilmiş veya tescil edilmiş bir markanın sahibinin üzerine, tescil ettirilmek istenen marka aşağıdaki hallerde tescil edilmez;

  • Ticaret piyasasında cins, çeşit, nitelik, kalite, miktar, coğrafi yer gösteren ya da ürünlerin imal edildiği, hizmetlerin verildiği zamanı bildiren ya da ürün ve hizmetlerin başka ayırt edici niteliklerini gösteren işaret ve isimlendirmeler münhasıran veya temel öğe olarak içeren markalar,
  • Ürünün özgün ve tabii yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu temin itmek için zorunlu olan, kendisine ürünün şeklini ya da ürüne asli ederini veren şekli içeren işaretler,
  • Yetkili kurum ve makamlardan kullanmak için müsaade alınmamış ve dolayı ile Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer , 6. md. Ne göre reddedilecek markalar.
  • Hak sahibi tarafından müsaade edilmeyen Paris Sözleşmesin 1. mükerrer, 6. maddesine göre tanınmış markalar,
  • Kamu düzen, genel adaba ve ahlaka aykırı markalar,
  • Aynı ya da aynı çeşitteki ürün veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceden tescil müracaatı yapılmış bir marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,
  • Ticaret sahasında herkesçe kullanılan veya belirle bir meslek, ticaret ya de sanat grubuna ait olanları ayırmaya yarayan işaret ve isimleri münhasıran ya da temel öğe olarak içeren markalar,
  • Ürün ya da hizmetin nitelik, kalite ya da imalat yer, coğrafi yeri gibi konularda toplumu yanılgıya düşürecek markalar.
  • Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi alanı dışında kalan ancak toplum ilgilendiren tarihi, kültürel değerler açısından topluma mal olmuş ve ilgili kurumlardan tescil müsaadesi vermediği diğer arma, amblem ve nişanları içeren markalar.
  • Dini değer ve sembolleri içeren markalar.

Marka Tescili Red Nedenleri ile ilgili tüm sorularınız için bizleri arayabilirsiniz.