Marka Tescil Karara İtiraz İşlemi

Marka Tescil Karara İtiraz İşlemi, Türk Patent Enstitüsü almış olduğu karardan zarar gören kişi veya kişiler karara itiraz edebilirler. İtirazın süresi, bildirimden sonra iki aydır. İtiraz yazılı olarak yapılır. Bu süre içinde itirazın gerekçeleri verilmezse itiraz yok sayılır. Eğer itiraz marka vekili tarafından yapılıyorsa, marka vekilinin Türk Patent Enstitüsünde kaydının bulunması gerekir. Konu ile ilgili Karar patent uzmanları vesilesi ile karara itiraz konusunda net bilgi alabilirsiniz.. uzun yıllardır bu konudaki çalışmalarının verdiği bilgi birikimle sizleri hızlı ve düzgün hizmet vereceklerdir.

İtiraz İçin Gerekli Belgeler ;

  • Dilekçe : İtiraz Sahibi tarafından tanzim edilmiş ( Ela patent tarafından hazırlanmaktadır.)
  • Gerekçe Dosyası : İtirazın neden yapıldığına dair hazırlanmış (Ela Patent tarafından hazırlanmaktadır.)
  • Noter onaysız Ela patent vekaletnamesi
  • Banka dekontu ( Ela Patent hesaplarına yatırmanız yeterlidir )

Tescil sırasında Türk Patent Enstitüsü’nün yaptığı araştırma neticesinde markaya yayın veya kısmı yayın kararı verilmişse Bülten süreci içinde 3. kişiler tarafından marka ile ilgili görüş belirtilerek, markanın kısmi veya tam reddi talep edilebilir. Marka yayın süresi üç aydır. Bu süre içinde itiraz yapılmazsa marka tescili kesinleşir. Bu süreden sonra yapılan itirazlar geçersizdir.

Marka Tescil Karara İtiraz İşlemi ile ilgili tüm sorularınız için bizleri arayabilirsiniz.