Barkod Tescil

Barkod Tescil

Ticari ürünlerin hızlı ve doğru tanımlanmasına olanak sağlayan Barkod Sistemleri amacına uygun kullanıldığında tedarik zinciri boyunca verimliliği artırmakta, maliyetleri azaltmaktadır.

Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur.

Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran barkod  uygulaması sayesinde, iş ortamlarının gerektirdiği doğruluk ve hıza ulaşılarak işlemlerde verimlilik artışı sağlanmaktadır. Barkodlarda yer alacak tanımlama numaralarının ve tamamlayıcı bilgilerin nasıl kodlanacağını, kullanılacak barkod alfabelerini, barkodların basım tekniklerini ve barkodların ürünler üzerindeki yerleştirilme biçimleri barkod üyeliğine girdiğinizde sizlere bildirilmektedir.
Barkod sistemine dahil olabilmeniz için; Ticaret Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olmanız gerekmektedir.